Home

NL

Een culturele manifestatie in de Schinkelbuurt
Van 18 september t/m 30 oktober 2011 vindt de eerste editie van de kunstmanifestatie KadS [Kunst aan de Schinkel] in Amsterdam Zuid plaats.

Een twintigtal kunstenaars uit binnen- en buitenland reflecteert vanuit verschillende disciplines op de buurt en de bewoners. Zowel jonge, beginnende kunstenaars als kunstenaars die hun sporen al verdiend hebben, tonen hun werk dat speciaal gemaakt is voor de publieke ruimte langs de Schinkel.
Met dit kunstproject wil initiator Marisol Ferradás van Soledad Senlle Gallery sociale samenhang creëren in de buurt. Door de lokale aspecten van deze buurt te benadrukken door middel van beeldende kunst leidt dit tot een diversiteit aan verrassende blikken op de buurt. Er zal niet alleen worden gekeken naar de historie van buurt, maar ook naar het actuele, alledaagse leven. Kunst ontregelt, verwondert en maakt iets wat niet zichtbaar is, zichtbaar. Het biedt de bezoeker een andere kijk op de dagelijkse realiteit van het leven aan de Schinkel. Het onderscheid tussen kunst en leven valt weg en brengt mensen samen wat onmisbaar is voor een levendige buurt.
De artistieke interventies nemen verschillende vormen aan en variëren van performances, installaties, een muzikale act en workshops. Interactie met het publiek is een belangrijk onderdeel van de manifestatie. Helen Morse Palmer heeft gewerkt met groepen uit de buurt, waarvan zij vragen en antwoorden heeft verzameld om te verwerken in een performance. Aan de Schinkel stond in het begin van de 20ste-eeuw de legendarische Nederlandsche Cocaïnefabriek. Go Eun Im heeft een kunstwerk gemaakt dat verwijst naar deze fabriek, waarvan we ons nu niet meer kunnen voorstellen dat deze daadwerkelijk heeft bestaan. De andere kunstwerken staan verspreid op verschillende locaties langs de Sloterkade en Schinkelkade. Soledad Senlle Gallery fungeert als centraal punt waar de catalogus en verdere informatie te verkrijgen zal zijn. In het kader van de manifestatie is hier een solopresentatie te zien van Saskia Noor van Imhoff, waarin zij een selectieve samenvatting van fragmenten van de werken van Kunst aan de Schinkel toont.

Deelnemende kunstenaars:
Margit Aba, Maze de Boer, Jasper van den Brink, Peter Cleutjens, Go Eun Im, Saskia Noor van Imhoff, Marisol Ferradás, Christina Della Giustina – Cees de Boer, Jasper Griepink, Doina Kraal, Joanneke Meester, Alberto De Michele, Helen Morse Palmer, Hester Oerlemans, Natasha Rosling, Theo Tomson, Mischa Rakier en Peter Vink.
De manifestatie wordt op de opening feestelijk ingeluid door Oorbeek, een collectief van theoretici, kunstenaars en muzikanten.
Gedurende deze kunst- en cultuurmanifestatie zullen bijzondere plekken uit de Schinkelbuurt onder de aandacht worden gebracht zoals begraafplaats Huis te Vraag een Cultuurhistorisch Monument, dat een kunstwerk op zichzelf is.

De tentoonstelling zal op zondag 18 september om 15:00 uur feestelijk geopend worden door Simone Kukenheim, wethouder van cultuur, Amsterdam Zuid, in Soledad Senlle Gallery Sloterkade 171.

www.soledad.nl


ENG

A cultural event in the Schinkel neighbourhood
The first edition of KadS [Kunst aan de Schinkel/Art along the Schinkel] will take place from 18th September till 30th October 2011 in south Amsterdam.

A group of twenty national and international artists reflect, from their respective art disciplines, on the neighbourhood and its inhabitants. Young artists at the beginning of their careers as well as established artists, who have already made their mark, will show their work, which has been specifically created for the public space alongside the river Schinkel.
With this art project, initiator Marisol Ferradás, of Soledad Senlle Gallery, aims to create social cohesion in the neighbourhood. Emphasising local aspects of this neighbourhood through contemporary art has led to a variety of surprising views on the neighbourhood. Not only does the history of this neighbourhood get a look in, but also contemporary, everyday life. Art unsettles, it astonishes and makes something, which was invisible, visible. It offers the visitor a different perspective on the daily reality of life along the Schinkel. The distinction between art and life fades away and brings people together, something, which is essential for a lively neighbourhood.
The artistic interventions take on various forms and vary from performance art, installations, a musical act and workshops. Interaction with the public is an important function in this event. Helen Morse Palmer has worked with local community groups, collecting questions and answers, which she has incorporated into her performance. The legendary Nederlandsche Cocaïnefabriek [Dutch Cocaine Factory] stood along the Schinkel at the beginning of the 20th century. Go Eun Im has made an artwork referring to this factory, a building, which we now cannot imagine having ever existed. The other artworks are spread across various locations along the Sloterkade and Schinkelkade.
The Soledad Senlle Gallery functions as a central point for the event, where the catalogue and further information will be available. Here, in the framework of this event, is also a solo exhibition from Saskia Noor van Imhoff, in which she presents a careful selection of fragments from Kunst aan de Schinkel artworks.

Participating artists:
Margit Aba, Maze de Boer, Jasper van den Brink, Peter Cleutjens, Go Eun Im, Saskia Noor van Imhoff, Marisol Ferradás, Jasper Griepink, Christina Della Guistina - Cees de Boer, Doina Kraal, Joanneke Meester, Alberto De Michele, Helen Morse Palmer, Hester Oerlemans, Natasha Rosling, Theo Tomson, Mischa Rakier and Peter Vink.
Oorbeek, a collective of theoreticians, artists and musicians, will festively usher in the event’s opening.
During this Arts and Culture event, special places in the Schinkel neighbourhood will be brought to the public’s attention, such as the Huis te Vraag cemetery, a historic cultural monument, which is an artwork in itself.

Simone Kukenheim, the Chairman of the Culture Committee, south Amsterdam, will open the exhibition on Sunday 18th September at 15:00 hrs at the Soledad Senlle Gallery.

www.soledad.nl