doina kraal


GEMIST,2011

NL
Doina Kraal maakt installaties waarbij ze verschillende media gebruikt zoals;video, fotografie, sculptuur en geluid. De afgelopen twee jaar maakte de kunstenaar verschillende fotosculpturen met beelden uit de archieven van haar [over] grootouders. Kraal knipte elementen uit de archief foto’s en plaatste ze als fotosculptuur in een nieuwe omgeving.

Voor Kunst aan de Schinkel sprak Doina Kraal met de bewoners van woon- en zorgcentrum Schinkelhaven over hun verleden en over het meest ideale uitzicht dat zij zich kunnen voorstellen of herinneren. Kraal is nieuwsgierig naar wat er al dan niet ontbreekt aan het uitzicht dat ze nu hebben. Voor haar keuze van foto’s heeft ze zich laten leiden door de gesprekken. Zij gebruikte die voor het tot stand brengen van twee nieuwe fotosculpturen die geplaatst worden op twee locaties langs de kade.

In haar werk vermengt Doina Kraal verschillende realiteiten met elkaar, ze creëert zo haar eigen belevingswereld. Diep gefascineerd en geïnspireerd door het verleden, verwijzen aspecten in haar werk naar eigen herinneringen of geschiedenissen. Met haar werk laat zij zien hoe herinterpretaties van gebeurtenissen en herinneringen ons idee van de werkelijkheid kunnen beïnvloeden.

Doina Kraal [Breukelen, 1980] heeft haar opleiding genoten aan de Rietveld Academie in Amsterdam en vervolgens aan het Central Saint Martins College of Art and Design in Londen. Ze heeft internationaal tentoongesteld in o.a. Point Blank Gallery, Johannesburg 2005, Times Square Gallery New York 2008, recentelijk in het Glazen Huis, Amsterdam en in de Der Aa-kerk, Groningen.

EN
Doina Kraal creates installations in which she uses various mediums such as video, photography, sculpture and sound. Over the past two years, the artist has made a range of photographic sculptures using images from the archives of her [great] grandparents. Kraal cuts out elements from archive photos and places them in a new environment, as photographic sculptures.

For the Kunst aan de Schinkel project, Doina Kraal met with the residents of the nursing home Schinkelhaven, and spoke with them about their past and what their ideal view would be in terms of what they can imagine or remember. Kraal is curious to see what may or may not be missing from the residents’ current view. She has allowed her selection of photographs to be influenced by these discussions and has used them to create two new photographic sculptures, which will be placed on two locations along the quay.

In her work Doina Kraal combines different realities in order to create her own personal environment. Deeply fascinated and inspired by the past, aspects of her work refer to her own memories or histories. With her work, she shows how reinterpretations of events and memories can affect our perception of reality.

Doina Kraal [Breukelen, 1980] studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and Central Saint Martins College of Art and Design in London. She has exhibited on an international level in institutions such as the Point Blank Gallery, Johannesburg 2005, Times Square Gallery New York 2008, and more recently at the Glazen Huis in Amsterdam and the Der Aa-kerk in Groningen.

www.doinakraal.com