maze de boer


FISHING VLIET, 2011

NL
Aan de Schinkel naast de Vlietstraat bevindt zich een driehoekig pleintje. Het pleintje grenst aan de tramremise en vanaf het water lijkt het wel op het laatste stukje openbare weg. Een overkapte picknicktafel, een boom, een lantaarnpaal en twee bankjes kleden het pleintje zo goed als aan. Een stevig hek langs deze kade zorgt dat spelende kinderen beschut kunnen genieten van het uitzicht op de Schinkel. Voor deze locatie heeft Maze de Boer zich laten inspireren door het imponerende beeld van talrijke vishengels op de Bosporus brug in Istanbul. Aan de Schinkel komt ook een veelheid aan vishengels, die fier omhoog staan en nauwelijks buigen over de kade, naast elkaar te staan. Met 'Fishing Vliet' wil Maze de Boer een specifieke illusie oproepen die door de toeschouwer als echt kan worden ervaren.

Zijn fascinatie voor illusie is kenmerkend en essentieel in het werk van multidisciplinair kunstenaar Maze de Boer. Met de installatie 'Tijdelijke Halte: Post CS' 2005, verwierf hij bekendheid toen krant en televisie berichtten over deze grote, ruimtelijke installatie in de gedaante van een metrostation. Het station was zo realistisch aangelegd, in de kelder van het voormalige TPG Post gebouw in Amsterdam, dat er mensen minutenlang op de metro hebben staan wachten.

Maze de Boer [Amsterdam, 1976] studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie van beeldende kunsten.

EN
Along the Schinkel and next to the Vlietstraat is a small triangular square. The square borders on the tram depot and from the water it seems as though this is the last bit of public road. A picnic table sheltered by a roof, a tree, a lamppost and two little benches furnish the square. A solid fence along the quay ensures the safety of playing children, whilst giving them a nice view on the Schinkel. Maze de Boer found his inspiration for this location in an impressive image of countless fishing rods on the Bosporus bridge in Istanbul. A large number of fishing rods will also be placed along the Schinkel, each standing next to the other, proudly pointing upwards and hardly bending over the quay.
With 'Fishing Vliet' Maze de Boer wishes to provoke a specific illusion, which the observer is then able to experience as real.

The fascination with illusion is characteristic and essential in the work of multidisciplinary artist Maze de Boer. He gained recognition with his installation 'Temporary Station: Post CS' 2005, as newspapers and television programmes reported on the large, spacious installation, which took on the form of a metro station. The station, located in the basement of the former TPG Post building in Amsterdam, was so realistic that people stood and waited several minutes for the metro to arrive.

Maze de Boer [Amsterdam, 1976] studied at the Gerrit Rietveld Academy and the Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

www.mazedeboer.nl