mischa rakier


SPIEGELZUIL, 2011

NL
Het begin- of eindpunt van de Sloterkade valt te omschrijven als een driehoekig gebied, waar de Sloterkade afbuigt en overgaat in de Rijnsburgstraat. Dit terrein wordt begrensd door het water van de Schinkel, de weg, en op de kop door een groot kantoorgebouw. De driehoek zelf bestaat voornamelijk uit parkeerplaatsen. In het centrum hiervan en van alle kanten goed zichtbaar heeft Mischa Rakier voor de manifestatie Kunst aan de Schinkel een archetype van de alom bekende ‘peperbus’ geplaatst. De kunstenaar heeft de vorm van de klassieke transformatorzuil, zoals die nog steeds in het Amsterdamse stadsbeeld is te vinden, als uitgangspunt genomen en deze geheel en nauwkeurig bekleed met HPL-spiegelmateriaal.

'De spiegelzuil' is op te vatten als een historisch–collectieve ‘marker’ of visueel markeerpunt in de buurt dat vanuit alle richtingen de aandacht op zich vestigt. Kijk hier begint de Sloterkade! De spiegelzuil is een interactief werk, want alles in de directe omgeving van het kunstwerk wordt automatisch onderdeel van het werk zelf, dat zich letterlijk [af]spiegelt aan de buurt en er op ieder moment van de dag steeds weer anders en onverwacht uitziet. Ook het publiek wordt direct bij het werk van Mischa Rakier betrokken, zowel als toeschouwer en als object in het werk.

Mischa Rakier [Delft, 1970] studeerde aan de Hoge School voor de Kunsten Arnhem en de Myndlysta-og-Handídaskólidad in Reykjavik, IJsland. Aansluitend was hij twee jaar verbonden aan De Ateliers in Amsterdam en volgde bovendien een studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Mischa Rakier heeft op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland tentoongesteld en zijn werk is opgenomen in diverse particuliere- en bedrijfscollecties. Vorig jaar is hij uitgeroepen tot winnaar van de Vermeulen Braukman Kunstprijs 2010 in het kader van de tentoonstelling GOUD in het Museum Catharijneconvent te Utrecht.

EN
The start, or end, of the Sloterkade can be described as a triangular area where the Sloterkade branches off and changes into the Rijnsburgstraat. The water of the Schinkel, the road and a large office building all contain the area. The triangle itself mainly consists of parking spaces. As his contribution to the Kunst aan de Schinkel project, Mischa Rakier places an archetype of the traditional Dutch ‘pepperbox’ [a column used for advertising] at the heart of these parking spaces where it is visible from all angles. The artist uses the shape of the classic transformer column, still a common sight on Amsterdam’s streets, as the basis for his work. He has carefully covered the entire structure with HPL mirror material.

'De Spiegelzuil' [The mirror column] can be summed up as a historic collective ‘marker’ or visual landmark of the neighbourhood, which is clearly visible and attracts attention from all directions. Look, this is where the Sloterkade begins! The mirror column is an interactive piece as everything in its direct environment is automatically taken up in the artwork itself: literally reflecting the neighbourhood and unexpectedly changing at any given moment of the day. Mischa Rakier’s work directly involves the general public, not only as viewers but also as subjects in the work.

Mischa Rakier [Delft, 1970] studied at the Hoge School voor de Kunsten in Arnhem and the Myndlysta-og-Handídaskólidad in Reykjavik, Iceland. After his studies he was artist-in-residence for two years at De Ateliers in Amsterdam and followed an Art History course at the University of Amsterdam. Mischa Rakier has exhibited in various locations in the Netherlands and abroad. His work is included in a number of private and corporate collections. Last year he was the winner of the Vermeulen Braukman Art Prize 2010, within the framework of the GOUD exhibition in the Museum Catharijneconvent in Utrecht.

www.mischarakier.com