margit aba


WATER, 2011

NL
Margit Aba maakt foto- en videowerken en installaties, waarbij ze zich richt op ervaringen en betekenissen uit het alledaagse leven. Ze tracht met haar werk de kijker te prikkelen tot een geconcentreerde aandacht, door ‘dingen’ van dichtbij te laten beleven. Daarmee roept zij een specifieke illusie op, vaak een herinnering. Aba is uit op de overlappingen in de gedeelde herinnering van mensen. Haar focus gaat echter verder dan het verbeelden van de realiteit. Ze geeft een draai aan de dagelijkse werkelijkheid gekoppeld aan tijd en ruimte, door te spelen met sentimentaliteit, ironie en kwetsbaarheid. Ze dwingt ons zo op een andere manier naar de wereld om ons heen te kijken.

Ingegeven door de denkbeelden van filosoof Michel de Certau, die de stad ziet als een sociale constructie, heeft Aba zich voor Kunst aan de Schinkel laten inspireren door de bewegelijkheid en de reflectie van de rivier en het leven aan de Schinkel. Het zijn de dagelijkse interacties van de stadsbewoners met de stad, die de stad definiëren. In haar video zoemt Aba in op het terloopse leven, de verhalen en de anekdotes. In de etalage aan de Schinkelkade 30 verbeeldt ze met haar audio/video installatie de schoonheid van het alledaagse.

Margit Aba [Den Haag, 1958] studeerde aan de Rietveld Academie. Bovendien studeerde ze wijsbegeerte en politicologie aan de UVA. Ze is als filosofiedocent verbonden aan de afdeling Scenografie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en is redacteur bij Filosofische Uitgeverij Parresia. Ze exposeerde o.a. in Huize Frankendael en W139 in Amsterdam en in Chelsea Market, New York.

EN
Margit Aba makes photo and video works, as well as installations, in which she focuses on experiences and meanings within daily life. With her work she aims to stimulate the viewer into a focussed concentration by having them experience ‘things’ from up close. In doing so, she summons up a specific illusion, often in the form of a memory. What Aba is actually after is the overlapping of people’s shared memories. Yet, her focus goes further than the representation of reality. She offers a twist on the daily reality relating to time and space by playing with sentimentality, irony and vulnerability. In this way, she forces us to look at the world around us in a different manner.

Prompted by the notions of philosopher Michel de Certau, who sees the city as a social construction, Aba was inspired for Kunst aan de Schinkel by the movements and reflections of the river and daily life on the Schinkel. The daily interactions of the residents and the city are what define the city. In her video Aba zooms in on passing life, the stories and the anecdotes. Her audio/video installation, shown in a shop window at Schinkelkade 30, depicts the beauty of ‘the everyday’.

Margit Aba [The Hague, 1958] studied at the Gerrit Rietveld Academy as well as studying Philosophy and Political Science at the University of Amsterdam. She is affiliated with the Scenography Department of the Amsterdam School of Arts as a philosophy teacher and is the editor of the philosophical publisher Parrčsia. She has exhibited, amongst other places, at Huize Frankendael and W139 in Amsterdam and at Chelsea Market in New York.

www.margitaba.com