peter cleutjens


TRASH SCAN, 2011

NL
Peter Cleutjens assembleert fotografie, teken- en schilderkunst in abstracte en landschappelijke voorstellingen. Hij maakt fotogrammen [fotografie zonder camera], experimenteert in de donkere kamer en manipuleert zijn beelden zowel met de hand als met de computer. Door een systematische aanpak van kadrering, belichting en manipulatie heeft hij een eigen gelaagde beeldtaal ontwikkeld.

Voor Kunst aan de Schinkel maakte Cleutjens een soort alternatieve topografische atlas van het Schinkelgebied op basis van het in de buurt aangeboden afval. Gedurende de manifestatie hangt zijn werk in de etalage van de HEMA aan de Sloterkade. Het onderwerp van zijn fotogram, een in de Schinkelbuurt gevonden afvalobject, is door zijn methodiek en alternatieve gebruik van meerdere lichtpunten en kleurverschillen nauwelijks te herkennen.

Cleutjens ruimtelijke registraties leveren vervreemdende beelden op. In een ludieke actie vergeeft hij tijdens de manifestatie een fotowerk aan de bezoeker die met tekeningen of foto’s kan verklaren welk voorwerp hij gebruikte. Hij wil daarmee de bewoners prikkelen, bewust maken en aanzetten tot interactie. Gelukkig zijn er aanwijzingen: in een speciaal door de kunstenaar gemaakt boekje wordt de toeschouwer ingewijd in zijn methodische werkwijze. Het helpt de toeschouwer bij het beantwoorden van de prijsvraag. De inzendingen worden _naast het kunstwerk in de HEMA-etalage getoond. Voor dit interactieve project haalde Cleutjens zijn inspiratie uit een sleutelwerk van Stanley Brouwn 'This Way Brouwn'. Toevallige voorbijgangers werden hier gevraagd om op papier uit te leggen hoe hij van punt A naar punt B moest komen.

Peter Cleutjens [Roermond, 1967] studeerde aan de Academie Beeldende Kunst in Maastricht en de Rijksakademie in Amsterdam. Hij verwierf vele prijzen en stipendia en exposeerde in binnen en buitenland.

EN
Peter Cleutjens assembles photography, drawing and painting into abstract and landscape representations. He makes photograms [photography without a camera], experiments in the dark room and manipulates his images by hand as well as with a computer. His systematic approach in framing, lighting and manipulation has allowed him to develop his own, layered imagery.

For the Kunst aan de Schinkel project, Cleutjens has made a type of alternative topographical atlas of the Schinkel area, using the waste available in the area as his basis. During the event his work will be shown in the shop window of the HEMA on the Sloterkade. As a result of his methodology and his alternative use of multiple points of light and differences in colour, the subject of his photogram, a waste object found in the Schinkel area, is now almost unrecognisable,

Cleutjens’ spatial registrations deliver alienating images. In a playful happening during the manifestation, the artist will give away a photographic work to the visitor who can identify, by means of drawings or photographs, the object used in the artwork. With this, he wishes to make visitors aware, to stimulate and urge interaction. Luckily there are a few clues: a booklet specially made by the artist introduces visitors to his methodical work process. It helps the viewer to find the answer to the competition. All entries will be exhibited next to the artwork in the HEMA window. Cleutjens was inspired, for his interactive project, by the key work of Stanley Brouwn 'This Way Brouwn', in which passers-by were asked to explain on a piece of paper how to get from point A to point B.

Peter Cleutjens [Roermond, 1967] studied at the Academy of Fine Arts in Maastricht and the Rijksakademie in Amsterdam. He has won many prizes and grants and has exhibited in the Netherlands as well as abroad.

www.petercleutjens.com