joanneke meester


SIGNS, 2011

NL
Joanneke Meester's recente op tekst gebaseerde werken zijn fragmenten, letterlijk cut-outs, van haar denken, emoties, inspiraties en handelen ten aanzien van de wereld waarin zij leeft. Voor Kunst aan de Schinkel heeft Meester een zevental gele verkeersborden geproduceerd, getiteld 'Signs'. Op deze borden staan inspirerende en relativerende teksten die in relatie tot de bewoners/ bezoekers, de buurt en de tijdelijke kunstmanifestatie op verschillende manieren te interpreteren zijn. De gele verkeersborden, die oorspronkelijk gebruikt worden om richting of een omleiding aan te geven, krijgen door deze nieuwe invulling en in combinatie met de context, verschillende betekenislagen. Ze geven op een eigen manier richting aan die gebaseerd is op denkprocessen, verbeelding en reflectie. De tekstborden zijn op verschillende locaties binnen de kunstroute geplaatst.

Joanneke Meester [Purmerend, 1966] studeerde aan de Hoge School voor de Kunsten en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zij kreeg internationale bekendheid met het pistooltje dat zij van haar eigen huid maakte. Haar vroegere mixed media installaties en video's zijn de uitkomst van onderzoek naar het onderhuidse geweld dat in ieder mens aanwezig is. In haar recente werken verwerkt ze nog steeds existentiële vragen met betrekking tot geweld, identiteit, dagelijks leven en verbeelding.

EN
Joanneke Meester's recent text-based works are fragments, literally cut outs, of her thoughts, emotions, inspirations and actions with regards to the world she lives in. For the Kunst aan de Schinkel project, Meester has produced seven yellow traffic signs, entitled 'Signs'. They feature inspirational and relativistic texts, which can be interpreted in a number of ways in relation to the local residents, visitors, neighbourhood and the temporary art manifestation. The yellow signs, which are originally used to direct traffic and indicate diversions, are given a whole new significance and, in combination with the context, various layers of meaning. They give direction in their own way, based on thought processes, imagination and reflection. The signs are placed at various locations on the art route.

Joanneke Meester [Purmerend, 1966] studied at the Hoge School voor de Kunsten and the Sandberg Institute in Amsterdam. She gained international fame with the pistol she made from her own skin. Her previous installations, sculptures and videos are the result of research into the subcutaneous violence, present in every human being. In her recent works she still addresses existential issues regarding violence, identity, daily life and imagination.

www.joannekemeester.nl