jasper griepink


THE PLANT DOCTOR IS IN TOWN, 2011

NL
Jasper Griepink is van mening dat het menselijke bewustzijn is gebaseerd op samenwerking, aanpassingsvermogen en geduldige groei. Hij legt met zijn studie naar natuurlijke fenomenen contact met een voor hem ‘originele’
manier van leven, dat tegengesteld is aan de ‘survival of the fittest’ van Darwin. Voor het project Kunst aan de Schinkel trok hij gedurende zomer 2011 als plantdokter door de Schinkelbuurt, om huis aan huis contact te leggen
met een specifieke soort buurtbewoners, namelijk de kamerplant. Met ‘The plant doctor is in town’ probeert de kunstenaar bewoners bewuster te maken van hun eigen leefomgeving en onderzoekt hij de relatie tussen de mens en de
‘gedomesticeerde’ natuur.

In september heeft Griepink een ceremonieel moment ingelast voor de kamerplanten uit dit stadsdeel. In een performance wordt door middel van het vergrote bewustzijn van de ‘Doctor' zelf en dat van de buurtbewoners,energie naar de planten gestuurd. Deze ode aan de kamerplanten vindt plaats in het kleine parkje aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam-Zuid. Volgens Griepink kan er vanuit de verhouding tussen bewoner en zijn of haar kamerplant een vertaling worden gemaakt naar de band tussen de mens en natuur op grotere schaal. Met ‘The plant doctor is in town’ wordt de
invloed van de bewoners op de natuur laagdrempelig gemaakt. De plantdokter staat nog gedurende de hele periode van de manifestatie klaar om bij bewoners thuis kleine performances te geven.

Buurtbewoners en bezoekers zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit bijzondere project.

Jasper Griepink [Eindhoven, 1988] studeerde in 2010 cum laude af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en won daar de Jan-Zumbrink Prijs. Dit jaar vervolgt hij zijn studie aan het Piet Zwart Institute te Rotterdam. Griepink woont en werkt in Amsterdam.

EN
Jasper Griepink is of the opinion that human awareness is based on cooperation, adaptability and patient growth. With his study into natural phenomena he aims to get in touch with a way of life, which he perceives as ‘original’, contrary to Darwin’s ‘survival of the fittest’. During the summer of 2011, he travelled as a plant doctor through the Schinkel neighbourhood. As part of the Kunst aan de Schinkel project, Griepink made door-to-door contact with very specific neighbourhood residents, namely the houseplants. With 'The plant doctor is in town' the artist tries to make the local residents more aware of their own surroundings, whilst studying the relationship between people and ‘domesticated’ nature.

Griepink has planned a ceremonial event in September for the houseplants in this district. In a performance, energy will be transferred to the plants, through means of ‘increased awareness’, gained by the Doctor himself and that of the residents. This ode to the houseplants will take place in a small park on the Theophile de Bockstraat in south Amsterdam. According to Griepink, the relationship between a resident and his or her houseplant can be directly translated to the bond between mankind and nature at a large. With 'The plant doctor is in town' the residents’ influence on nature is made much more accessible. The plantdoctor will also be available to act out small performances in the homes of the locals during the Kunst aan de Schinkel event.

Jasper Griepink [Eindhoven, 1988] graduated at the Utrecht School of the Arts [HKU] cum laude in 2010, where he also won the Jan-Zumbrink Award. This year he is continuing his study at the Piet Zwart Institute in Rotterdam. Griepink lives and works in Amsterdam.

www.jaspergriepink.nl
www.jaspergriepink.blogspot.com