hester oerlemans


BLIJF!, 2011

NL
Hester Oerlemans is van oorsprong schilder, maar na de academie in Arnhem zocht ze naar nieuwe werkvormen waarmee ze directer contact met het publiek kon leggen. Ze richtte zich daarom steeds meer op projecten en installaties in de openbare ruimte. In haar werk verhoudt de kunstenaar zich tot de werkelijkheid en vooral de manier waarop wij die beleven. Het is een mengeling van poëzie en ongerijmdheid die de waarneming op scherp zet. Voorbeeld hiervan is 'Het Zwevende Tapijt' dat zij in mei dit jaar installeerde bij de PGGM te Zeist. Het immense tapijt zweeft 40 cm boven de grond en als men erop gaat zitten beweegt het af en toe een halve meter van links naar rechts.

Voor Kunst aan de Schinkel plaatste Oerlemans het beeld BLIJF! Een levensgrote aaibare hond is met een strak gespannen lijn vastgebonden aan de trampaal op de Zeilbrug. De brug gaat omhoog maar de hond blijft staan. Oerlemans heeft met BLIJF! een beeld gecreëerd dat even vertrouwd als absurd overkomt. Haar interventie heeft een zeer verhalende lading en biedt de toeschouwer een visueel beginpunt voor de eigen fantasie.

Hester Oerlemans [Schijndel, 1961] woont en werkt in Berlijn. Ze studeerde aan ArtEZ de Hogeschool voor de kunsten, Arnhem. Ze exposeert internationaal en realiseert projecten in de openbare ruimte. Haar werk is vertegenwoordigd in diverse Nederlandse bedrijfscollecties en musea.

EN
Hester Oerlemans started as a painter, but after studying at the academy in Arnhem she started to look for new works of art that would enable her to make more direct contact with the public. She increasingly focused on projects and installations in the public space. In her work, the artist is concerned with reality and particularly with how we experience it. It is a mixture of poetry and absurdity, sharpening perception. An example of this is her work ‘The Floating Carpet’, which she installed at the PGGM in Zeist in May 2011. The enormous carpet floats 40 centimetres above the ground, which occasionally moves half a meter to the right or to the left, whenever someone sits on it.

For the Kunst aan de Schinkel project, Oerlemans has placed the installation BLIJF! A life-size cuddly dog tied, on a tight leash, to the tram pole on the Zeilbrug. The bridge opens but the dog stays put. With BLIJF! Oerlemans has created an image that is both familiar and absurd. Her intervention has a very narrative connotation and offers observers a visual starting point for their own fantasy.

Hester Oerlemans [Schijndel, 1961] lives and works in Berlin. She studied at ArtEZ in Arnhem. She exhibits on an international level and has realised a range of projects in public spaces. Her work is represented in various Dutch corporate collections and museums.

www.hesteroerlemans.com

STAY![transl. title]