natasha rosling


SHIFT, 2011

NL
Natasha Rosling staat bekend om haar monumentale installaties en sculpturen, waar speelsheid en humor vanuit gaan. Alhoewel ze niet direct interactief zijn, lijken de werken de toeschouwer uit te nodigen om te spelen, om de werken aan te raken, ertegenaan te leunen of erdoorheen te kruipen. Ondanks de grote en felle kleurvlakken, dikke lijnen en logge vormen wekken haar sculpturen een gevoel van lichtheid op.

Voor Kunst aan de Schinkel maakte Natasha Rosling een installatie aan de armen van de ophaalbrug bij de Theophile de Bockstraat. Bij een dichte brug hangt het werk in vier gelijke verticale stroken, maar zodra de brug opent, vallen de vier stroken in een horizontale baan en vormen samen een collage van contrasterende visuele vlakken. De beweging van de brug creëert een gevoel van animatie. Voor haar installatie is Rosling uitgegaan van de bestaande fysieke componenten en elementen van de brug en haar omgeving. De kunstenaar wil enerzijds de bestaande karakteristieke eigenschappen van de brug bevestigen en tegelijkertijd een geheel eigen sfeer creëren.

Natasha Rosling [London, 1985] studeerde aan Chelsea College of Art and Design in Londen en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ze heeft internationaal geëxposeerd bij onder andere het OCAT Center of Contemporary Art with Vision Forum in China, Sculpture Space in the VS, the Bajidala Centre of Contemporary Art in Mali, Hidde van Seggelen Gallery in London en W139 in Amsterdam. Eind 2011 heeft zij een solotentoonstelling bij stichting outLINE, Amsterdam en participeert ze in een groepstentoonstelling bij Jeu de Paume, Parijs.

EN
Natasha Rosling is known for her monumental installations and sculptures with a playful and humorous character. Although not directly interactive, her works seem almost to invite the observer to play, to touch, to lean into or squeeze through the installation. Despite their large and brightly coloured surfaces, thick lines and unwieldy shapes, her sculptures evoke a sense of lightness.

For the Kunst aan de Schinkel project Natasha Rosling has produced an installation across the arms of the drawbridge by the Theophile de Bockstraat. When the bridge is closed the work hangs in four equal vertical strips, yet when the bridge opens they form a horizontal field and a collage of contrasting visual surfaces. The movement of the bridge creates a sense of animation. Rosling based her installation on the existing physical components and elements of the bridge and its surroundings. With her visual imagery the artist aims to underline the existing characteristic features of the bridge on the one hand, and create a unique new atmosphere on the other.

Natasha Rosling [London, 1985] studied at the Chelsea College of Art and Design in London and the Sandberg Institute in Amsterdam. She has exhibited on an international level at institutions such as the OCAT Centre of Contemporary Art with Vision Forum in China, Sculpture Space in the USA, Bajidala Centre of Contemporary Art in Mali, Hidde van Seggelen Gallery in London and W139 in Amsterdam. In late 2011 she will have a solo exhibition at the outLINE foundation in Amsterdam and is participating in a group exhibition at Jeu de Paume in Paris.

www.natasharosling.com