marisol ferradás


EINDPUNT, 2011
DE DUIVENTIL, 2011

NL
Marisol Ferradás is initiatiefneemster van Kunst aan de Schinkel en eigenares van Soledad Senlle Gallery. Voor Ferradás is kunst een inspirerend middel om te communiceren met mensen. Met haar kunstprojecten bedenkt ze interventies om contact te maken met onbekenden. Ze werkt bewust vanuit haar eigen gevoelens en ervaringen en probeert zo door te dringen tot de kern van een ontmoeting met een ander.

Voor Kunst aan de Schinkel heeft Marisol Ferradás twee projecten ontwikkeld. Het 'Eindpunt' is een houten huisje op het terrein van Museumtramlijn bij het Haarlemmermeerstation. Dit huisje werd vroeger gebruikt door de medewerkers van de tramremise. Hier dronken zij eindeloos koffie en speelden kaart, tot ongeduldige reizigers hun spel kwamen verstoren en hun diensten opeisten. In dit huisje zullen verhalen van tram en treinreizigers als audio-opnames te horen zijn. Ferradás ging op zoek naar verhalen van reizigers die zich niet in een media cocon afsluiten, maar naar mensen die als vanouds hun wel en wee bespreken met een onbekende. Zonder de gęne van het wederzien voert zij intieme gesprekken.

Daarnaast toont Ferradás een tweede project bij Museumtramlijn. Vlakbij de Schinkelkade, tegenover de remise bevindt zich het Huis van Bewaring Havenstraat. Veel mensen uit de buurt weten niet dat er in de Havenstraat een Huis van Bewaring staat. Met het project 'De duiventil' betrekt Ferradás op indirecte manier de gedetineerden bij de kunstmanifestatie. Tegenover het Huis van Bewaring staat een verkeersregelhuisje van glas,'De duiventil', waarin zich in een installatie tientallen duiven ophouden.

Marisol Ferradás [Portas, 1961] is autodidact. Voor haar tentoonstelling 'Un moment inconditionnel'[2009] in Soledad Senlle Gallery transformeerde ze de galerie tot een zandwoestijn waarin ze een installatie en videowerk toonde. Voor een project 'L'arbre aux secrets' in het Vondelpark [2008] verzamelde Ferradás wensen- ervaringen in keramische potjes, die werden verzegeld met was. De potjes werden begraven in de Indiase Thar woestijn en een stukje woestijn nam zij mee terug naar de galerie aan de Sloterkade.

EN
Marisol Ferradás is the initiator of the project Kunst aan de Schinkel and the owner of the Soledad Senlle Gallery. For Ferradás, art is an inspiring medium through which to communicate with people. She devises interventions with her art projects in order to communicate with unknown people. She consciously works from her own feelings and experiences and in this way tries to push through into the core of an encounter with another. For the Kunst aan de Schinkel event, Marisol Ferradás has developed two projects.

The 'Eindpunt' is a wooden cabin on the grounds of Museumtramlijn at the Haarlemmermeerstation. Tram-depot employees once used this cabin. They endlessly drank coffee here and played cards until impatient travellers would interrupt their game and demand their service. Tram and train travellers’ stories will be featured in this cabin as audio recordings. Ferradás has searched for stories from travellers, who instead of shutting themselves off in a media cocoon discuss their ups and downs with perfect strangers, just like olden days. She carries out these intimate discussions without the inhibitions, which come with meeting again.

In addition to 'Eindpunt', Ferradás is also exhibiting a project at Museumtramlijn. Near the Schinkelkade and across from the depot is the Havenstraat House of Detention. Many people in the neighbourhood aren’t even aware that there is such a facility in the Havenstraat. With her project 'De duiventil', Ferradás involves the detainees in the art manifestation in an indirect manner. Across from the House of Detention is a traffic regulation cabin, the dovecot, which houses an installation consisting of a multitude of doves.

Marisol Ferradás [Portas, 1961] is a self-taught artist. In her exhibition 'Un moment inconditionnel' [2009] at the Soledad Senlle Gallery she transformed the space into a sandy desert in which she showed an installation as well as video art. For a project in the Vondelpark 'L’arbre aux secrets' [2008], Ferradás collected wishes – experiences, which were sealed with wax in ceramic jars. The jars were then buried in the Indian Thar desert and a bit of the desert was brought back by the artist to the gallery on the Sloterkade.

*Terminus [transl. title]
* The dovecote [transl .title]

www.soledad.nl