alberto de michele


VIA DI PORTA LAVERNALE, 2011

NL
In de Romeinse mythologie was Laverna de godin van de dieven, rovers en schurken. Criminelen brachten haar offers in ruil voor bescherming tijdens hun illegale activiteiten. Laverna had haar eigen heiligdom in Rome op de Aventijn in de buurt van een van de stadspoorten, de Porta Lavernalis. Tegenwoordig loopt op deze plek de straat 'Via di Porta Lavernale'. Voordat de dieven uit stelen gingen kwamen ze hier om de zegen van Laverna in ontvangst te nemen. Het was ook een plek waar criminelen zich verscholen in de bosjes en waar ze gestolen waar met elkaar ruilden.

Voor Kunst aan de Schinkel produceerde Alberto De Michele een exacte kopie van het marmeren straatnaamteken van de Via di Porta Lavernale. Het origineel dat in Rome hangt verwisselde hij vervolgens met zijn eigen gemaakte kopie. Het originele straatnaamteken is nu te zien in Amsterdam, in een stil gebied langs de Schinkel naast de oude begraafplaats Huis te Vraag, genaamd ‘het Spijtellaantje’. Als men op oude kaarten van Rome en Amsterdam kijkt naar deze twee gebieden, zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Voor de kunstenaar zou het Spijtellaantje ook een vrijhaven, een ontmoetingsplek voor de Amsterdamse outlaw kunnen zijn. Het idee om het straatnaamteken, dat is opgedragen aan de naam van de godin, te plaatsen in het Spijtellaantje, is een eerbetoon aan de mythologie en de kracht van misleiding.

Het werk van de Italiaanse/ Nederlandse beeldend kunstenaar Alberto De Michele [Venetië, 1980] bevindt zich op de precaire grens van feit en fictie. Het komt voort uit onderzoek naar de geromantiseerde ideeën over de cultuur van de outlaw/criminelen gekoppeld aan zijn eigen persoonlijke ervaringen binnen deze wereld waar hij deels door zijn vader in opgroeide. Zo maakte hij in 2010 een bloedstollende video van de strooptocht die een groepje rovers door de nachtelijke mist maken. De video 'I Lupi' [de Wolven] is gemaakt in samenwerking met de Wolven zelf en de vader van de kunstenaar. Alberto De Michele is momenteel verbonden als artist-in-residence aan de Rijksakademie van beeldende kunsten. Zijn werk is tentoongesteld in verschillende internationale tentoonstellingen o.a. Reina Sofia National Museum, Madrid 2010, de Appel, Amsterdam 2008 en Apexart, New York 2008.

EN
In Roman mythology, Laverna was the goddess of thieves, robbers and crooks. Criminals would bring her sacrifices in exchange for her protection during their illegal activities. Laverna used to have her own sanctuary in Rome, on Aventine Hill near one of the city gates, the Porta Lavernalis. Now, there is a street there called the 'Via di Porta Lavernale'. Before going out to steal, thieves would come here to receive Laverna’s blessing. It was also a place where criminals would conceal themselves in the bushes and exchange stolen goods.

For the Kunst aan de Schinkel project, Alberto De Michele has produced an exact copy of the marble street sign of the Via di Porta Lavernale. He then swapped the original, which hangs in Rome, with his own copy. The original street sign is now on view in the Spijtellaantje in Amsterdam, in a quiet area along the Schinkel, next to the old cemetery Huis te Vraag. You can see remarkable similarities between these two areas if you look at old maps of Rome and Amsterdam. The artist feels that the Spijtellaantje could also have been a safe haven, where Amsterdam outlaws could have gathered. The idea of stealing and replacing the street sign dedicated to the name of the goddess and displaying it in the Spijtellaantje is a tribute to mythology and the power of deception.

The work of the Italian/Dutch artist Alberto De Michele [Venice, 1980] treads the precarious boundary between fact and fiction. It is the result of research into the romanticised ideas about the culture of the outlaw and criminals in connection with his own personal experiences within this world, which he partly grew up in, because of his father. In 2010, for example, he made a blood-curdling video of a group of thieves going on a raid in the misty night. The video I Lupi [The Wolves] was made in cooperation with the Wolves themselves and the artist’s father. Alberto De Michele is currently artist-in-residence at the Rijksakademie. His work has been part of various international exhibitions in institutions such as the Reina Sofia National Museum, Madrid 2010, de Appel, Amsterdam 2008 and Apexart, New York 2008.

www.albertodemichele.com