jasper van den brink


THE SWITCH, 2011

NL
Jasper van den Brink gebruikt de camera om nieuwe manieren te ontdekken van kijken naar de wereld. Jaren achtereen liet de kunstenaar camera’s onmogelijk lijkende dingen doen. Hij bevestigde ze aan bewegende objecten, zoals betonwagens, wieken van een molen, of verstopte er een in een bal. Hij koppelt de camera los van het oog, waardoor hij de toeschouwer plaatst in situaties die in het normale leven niet voorkomen. Zijn werk laat een verfrissende, speelse indruk achter en doet een speciaal beroep op het voorstellingsvermogen van de kijker. Naast videokunst maakt hij ook installaties.

Voor de manifestatie Kunst aan de Schinkel plaatste hij direct voor Soledad Senlle Gallery een lantaarnpaal, waarvan het licht op geheimzinnige wijze aan en uit gaat. Zijn site-specific installatie laat fictie en realiteit naadloos in elkaar overgaan.

Jasper van den Brink [Stompwijk, 1968] studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie van beeldende kunsten. Hij heeft internationale tentoonstellingen gehad bij o.a. AD&A Gallery in Osaka, Japan en bij Third Space Gallery in Saint John, Canada, Manifesta 4 in Frankfurt. In 2002 won hij de tweede prijs van de Prix de Rome. Verder was hij als artist- in- residence in 2005 verbonden aan IASPIS [International Artists Studio Programm Stockholm] en in 2007 aan IAMAS [Institute of Advanced Media Arts and Sciences] in Ogaki, Japan.

EN
Jasper van den Brink uses the camera to discover new ways of looking at the world. For many years the artist allowed cameras to do seemingly impossible things. He secured them to moving objects, such as cement trucks, the sails of a windmill and had even hidden one in a ball. He disconnects the camera from the eye, and in doing so places the observer in situations, which don’t normally appear in daily life. His work leaves a refreshingly playful impression and appeals to the viewer’s imagination. Van den Brink makes installations as well as video art.

For the Kunst aan de Schinkel project the artist placed a lamp post directly in front of the Soledad Senlle Gallery of which the light switches on and off mysteriously. This site-specific installation blurs fiction and reality, which seamlessly intertwine.

Jasper van den Brink [Stompwijk, 1968] studied at the Gerrit Rietveld Academy and the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. He has exhibited internationally at institutions such as the AD&A Gallery in Osaka, Japan, the Third Space Gallery in Saint John, Canada, and Manifesta 4 in Frankfurt. In 2002 he won the runner-up prize of the Prix de Rome. In 2005 he was artist-in-residence at IASPIS [International Artists Studio Programm Stockholm] and in 2007 at IAMAS [Institute of Advanced Media Arts and Sciences] in Ogaki, Japan.

www.jaspervandenbrink.nl