peter vink


SCHINKEL, 2011

NL
Peter Vink maakt bijna uitsluitend werk op locatie en in de openbare ruimte. In zijn werk gaat hij uit van de specifieke eigenschappen van een ruimte of omgeving. Hij wil daarbij het aanwezige benadrukken of versterken om onze ervaring van de ruimte te beďnvloeden en centraal te stellen. Door het geconditioneerd kijken te doorbreken, wil Vink mensen hun omgeving anders laten beleven.

Voor Kunst aan de Schinkel heeft Peter Vink beide kades van de Schinkel gemarkeerd met gele tape. Deze minimale ingreep heeft een sterk visueel, signalerend effect en benadrukt de rivier de Schinkel. De lijnen kan men zien als de verbindende factor van de kunstmanifestatie. Ze tonen namelijk het gebied aan waarlangs de manifestatie Kunst aan de Schinkel plaats vindt. Vinks werk kan men tevens zien als een sociaal geëngageerd project in het publieke domein waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor werkers van de buurt. Het project is namelijk geďnstalleerd met behulp van medewerkers van de sociale werkplaats uit de Schinkelbuurt.

Peter Vink [De Bilt, 1974] studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij heeft internationaal tentoongesteld en verschillende kunstopdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd. In opdracht van de Rijksgebouwendienst, maakte hij een werk voor het gezamenlijke depot van Naturalis, Museum Boerhaave en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Recentelijk heeft hij, in opdracht van Skor, een lichtinstallatie gerealiseerd in Enschede. Peter Vink was Artist in Residence bij Platform China, Beijing, China Foundation for Visual Arts, Design and Architecture.

EN
Peter Vink almost exclusively makes works that are site-specific and in public spaces. He incorporates the specific characteristics of the space or environment, aiming to emphasise or strengthen what is present in order to influence and highlight our experience of the site. By breaking through our conditioned perception, Vink hopes to change the way people experience their environment.

For the Kunst aan de Schinkel project, Peter Vink has marked both quays of the Schinkel with yellow tape. This minimal intervention has a strong visual, signalling effect and emphasises the Schinkel waterway. The lines can be seen as the connecting factor of the art manifestation as they indicate the area where the Kunst aan de Schinkel project takes place. Vink’s work can also be seen as a socially engaging project within the public domain. An important role has been set aside, for workers in the area. The project was in fact installed with help from members of the sheltered workshop in the Schinkel neighbourhood.

Peter Vink [De Bilt, 1974] studied at the Gerrit Rietveld Academy. He has exhibited on an international level and has realised various art commissions in the public domain. For the Government Buildings Agency [Rijksgebouwendienst] he created a work for the joint depot of Naturalis, Museum Boerhaave and the Dutch National Museum of Antiquities [RMO] in Leiden. Commissioned by Skor, he has recently realised a light installation in Enschede. Peter Vink was artist in residence at Platform China, Beijing, China Foundation for Visual Arts, Design and Architecture.

www.petervink.nl