saskia noor van imhoff


# + 03.00, 2011

NL
Saskia Noor van Imhoff maakt sinds 2008 site-specific werk, dat zij plaatst in een veelomvattend perspectief. Haar archivarische projecten zijn doorlopende installaties, die per gelegenheid een andere vorm en samenstelling aannemen. Het werk ontstaat uit de behoefte een niet-hiërarchische blik op de wereld te presenteren. De kunstenaar zoekt
naar verbanden op basis van herinnering, associatie en locatie. De installaties kunnen gelezen worden als onderzoekskamers, waarin zij bestudeert hoe iets tot stand komt.

Voor de manifestatie Kunst aan de Schinkel heeft van Imhoff voor Soledad Senlle Gallery een ruimtelijke installatie gecreëerd die lijkt op een oneindige gang. Het toont een selectieve samenvatting van fragmenten van de werken uit de manifestatie. Van Imhoff heeft onderzoek gedaan naar hoe de participerende kunstenaars het verleden interpreteren, hier is zij in haar eigen werk verbanden mee aangegaan. Daarnaast nodigde zij een aantal van de kunstenaars uit om in haar installatie te participeren.

Saskia Noor van Imhoff [Mission, 1982] won met haar eindexamenwerk in 2008 de Gerrit Rietveldprijs. Het werk werd aangekocht door de Verbeke Foundation. In 2010 had zij onder andere in Amsterdam exposities bij Huize Frankendael en Nieuw Dakota. Zij is momenteel als artist resident verbonden aan De Ateliers. Gedurende de manifestatie Kunst aan de Schinkel is haar werk op drie verschillende locaties te zien in Amsterdam: bij Huize Frankendael, ARTS [Huisarts Praktijk De Boer] en bij Jeanine Hofland.

EN
Saskia Noor van Imhoff has been making site-specific work since 2008, which she places in an extensive perspective. Her archival projects are continual installations taking on different shapes and compositions, depending on the circumstances. The work derives from a need to present a non-hierarchic perspective on the world. The artist searches for connections based on memory, association and location. The installations can be read as research rooms, in which the artist tries to figure out how something comes to originate.

For the Kunst aan de Schinkel project, Van Imhoff has created a three-dimensional installation for the Soledad Senlle Gallery, resembling an infinite passageway. It features a careful selection of fragments from Kunst aan de Schinkel artworks. Van Imhoff has researched how the participating artists have interpreted the past, and as such, has incorporated this into her own work. In addition to this, she also invited several of the artists to take part in her installation.

Saskia Noor van Imhoff [Mission, 1982] won the Gerrit Rietveld award with her graduate work, later purchased by the Verbeke Foundation in 2008. In 2010 she exhibited, amongst other places, at Huize Frankendael and Nieuw Dakota in Amsterdam. She is currently an artist-in-residence at De Ateliers. During the Kunst aan de Schinkel event, her work will be presented at three different locations in Amsterdam: at Huize Frankendael, at ARTS [office of GP De Boer] and at Jeanine Hofland.

www.saskianoorvanimhoff.com