organisation

Director: Marisol Ferradás
Curators: Christine van den Bergh, Marisol Ferradás
Production: Clarine van Karnebeek
Advisor: Doina Kraal
PR/Marketing: Clarine van Karnebeek
Finance: Rolf Rutte

please scroll down for english

NL
KadS wordt georganiseerd door Soledad Senlle Art Foundation. Samen met curator Christine van den Bergh, kunstenaars, buurtbewoners en instanties uit de buurt realiseert Soledad Senlle dit culturele evenement.

Marisol Ferradás is initiator van KadS en eigenaresse van Soledad Senlle. Zij heeft inmiddels een tiental tentoonstellingen in Soledad Senlle gecureerd, waarbij ze het experiment niet schuwde. Met Soledad Senlle Art Foundation wil Ferradás oproepen tot creatief gebruik van de publieke ruimte. Ook streeft zij ernaar hedendaagse kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Christine van den Bergh is onafhankelijk curator en medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van KadS. Ze maakt tentoonstellingen en organiseert lezingen en activiteiten in nauwe samenwerking met instellingen, galeries en kunstenaars. Sinds 2002 tot heden heeft ze als freelance adviseur/medewerker gewerkt voor veschillende kunstinstellingen. Van 2006 tot 2012 was ze artistiek leider van stichting outLINE, een non-profit hedendaags kunstcentrum in Amsterdam.

EN
The KadS cultural event is organised by Soledad Senlle Art Foundation, and realised in cooperation with curator Christine van den Bergh, artists, local residents and neighbourhood organisations.

Marisol Ferradás is initiator of KadS and owner of Soledad Senlle. Over the past few years she has hosted several exhibitions, without shying away from experimenting. With Soledad Senlle Art Foundation, Ferradás wants to spur the creative use of public space. She also strives to make contemporary art accessible to a wide and diverse audience.

Christine van den Bergh is an independent curator and co-responsible for the development of KadS. She creates exhibitions and organises lectures and activities in close collaboration with institutions, galleries and artists.
Since 2002 to present she has worked as a freelance consultant for several art institutions. From 2006 till 2012 she was artistic director of outLINE Foundation, a non-profit contemporary art center in Amsterdam.