Lennart Lahuis - NL

Wet Scene Study no. VI (Orator), 2015
installatie
Heliomare
don-zon (alleen met gids te bezoeken:
inschrijven bij Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-17 uur
of inschrijven via artfoundation@soledad.nl)

Scroll down for English

In zijn werk vertraagt Lennart Lahuis de waarneming van beeld en tekst. Dit realiseert hij onder andere door gebruik te maken van transparante materialen die vanwege een letterlijke gelaagdheid ondoorzichtig zijn geworden. Ook reflecterende oppervlakten maken het bijna onmogelijk om de diepere lagen te doorgronden. Zijn installaties geven zich niet gemakkelijk bloot en de toeschouwer moet goed kijken om toegang tot het beeld te krijgen en het te begrijpen.
In een reeks efemere werken waarbij hij poëtische teksten met water op de vloer aanbrengt, is hetzelfde principe van toepassing. De letters zijn hier en daar niet goed leesbaar en moeten in context met de andere woorden, langzaam ontcijferd worden. Als een geheimschrift is de tekst middels vloeistof tijdelijk zichtbaar, maar verdwijnt langzaam weer wegens de verdamping.

Voor KadS bracht Lennart Lahuis op de binnenplaats van Heliomare deze zin in water aan: ‘Als elk eerste woord samensmelt met het volgende woord’. De woorden zijn over elkaar heen geplaatst, vloeien in elkaar over en verliezen hierdoor bijna hun betekenis. De tekst is niet in een keer te lezen; met veel moeite zijn delen lees- en begrijpbaar.
Heliomare is een centrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Velen hebben een lichamelijke handicap doordat hun lichaam niet goed reageert op de prikkels vanuit de hersenen. Sommigen kunnen hun gedachten zelfs niet meer uitspreken vanwege afasie, omdat er storingen in de hersenen zijn bij het gebruik en begrip van taal. Lennart Lahuis refereert hiernaar middels zijn tekst en specifieke plaatsing ervan in Heliomare.

Lennart Lahuis [NL, 1986] woont en werkt in Frankrijk en Nederland. Hij studeerde aan ArtEZ in Zwolle [2007-2011], LUCA in Brussel [2010] en De Ateliers in Amsterdam [2011-2013]. Zijn werk werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst [2015].

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Wet Scene Study no. VI (Orator), 2015
installation
Heliomare
thu-sun (visit with guide only:
sign up at Soledad Senlle Art Foundation thu-sun 1-5 pm
or subscribe via artfoundation@soledad.nl)

In his work, Lennart Lahuis slows down the perception of image and text. One way he achieves this, is by using transparent materials that are rendered opaque because of a literal layering. In addition, reflective surfaces make it almost impossible to fathom out the deeper layers. His installations do not give anything away and the onlooker must peer intently to gain access to and understand the image.
This same principle is used for a series of ephemeral works in which he applies poetic texts onto the floor with water. Some of the letters are not properly legible and must be slowly deciphered in the context of the other words. Like a secret code, the text is temporarily visible due to the fluid, but gradually disappears again due to evaporation.

For KadS, Lennart Lahuis has applied the following sentence in Heliomare’s courtyard using water: ‘Als elk eerste woord samensmelt met het volgende woord’ - (‘When each first word merges with the following word’). The words are superimposed and therefore almost lose their meaning. The sentence cannot be read in one go; sections of it gradually become legible and comprehensible again.
Heliomare is a centre for people with non-congenital brain damage. Many of them have a physical handicap, as their bodies do not respond well to stimuli from the brain. Some of them can no longer express their thoughts verbally because of aphasia, since there are disturbances in the linguistic faculties. The text Lennart Lahuis applied at Heliomare alludes to this.

Lennart Lahuis [NL, 1986] lives and works in France and the Netherlands. He studied at ArtEZ in Zwolle [2007-2011], LUCA in Brussels [2010], and De Ateliers in Amsterdam [2011-2013]. His work was nominated for the Royal Award for Modern Painting [2015].