Emmeline de Mooij - NL

24-uurs Klooster, 2015
interieur, mixed media, geluidsinstallatie
Théophile de Bock brug
don-zon (alleen met gids te bezoeken:
inschrijven bij Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-17 uur
of inschrijven via artfoundation@soledad.nl)
dagelijks (retraite voor 24 uur:
inschrijven met korte motivatie via 24uursklooster@gmail.com)

Scroll down for English

Wie in deze 24-uurs economie behoefte heeft aan rust en bezinning, kan zich kosteloos een etmaal terugtrekken in een door Emmeline de Mooij vormgegeven kamer in een voormalig brugwachtershuisje. Hoewel dit 24-uurs klooster midden in de stad staat, zal de bezoeker er zich kunnen afzonderen van de omgeving en zijn eigen dagelijkse beslommeringen. In de ruimte bevindt zich slechts een bed en een mysterieus object waartegen men naar behoefte kan praten, bidden of biechten. Het is middels een koord verbonden met een afstandsbediening en lijkt wel wat op een placenta compleet met navelstreng. Aangezien er verder geen apparaten aanwezig zijn (of meegenomen mogen worden), is communicatie met de buitenwereld niet mogelijk en kan men hier helemaal tot zichzelf komen. Katoenen doek dat hier en daar beschilderd is met vriendelijke kleuren, omhult de gehele ruimte waardoor men niet naar buiten kan kijken en men zich wel moet focussen op zichzelf. De licht doorlatende stof fungeert bijna als een baarmoeder en geeft de bezoeker een geborgen gevoel.

In het werk van Emmeline de Mooij spelen thema’s als vrouw-zijn, moederschap, zorg en therapie een grote rol. Daarbij maakt zij gebruik van diverse technieken en middelen, zoals performances, installaties en fotografie. Kenmerkend zijn de organische vlekkerige vormen, vrouwelijke lichte kleuren en vooral de humor waarmee zij de onderwerpen in haar werk behandelt. Veelvuldig wordt verwacht dat de bezoeker actief deelneemt aan haar werk. Het statische karakter van het kunstwerk als object om puur naar te kijken, wordt zo door Emmeline de Mooij ontnomen.

Emmeline de Mooij [NL, 1978] studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam [Mode, 1998-2002], the School of Visual Arts in New York [Fotografie, 1999-2010] en Bard College in New York [Fine Arts (ma), 2011-2014]. Zij werd genomineerd voor de Prix de Rome [2013] en voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs [2014].

www.emmelinedemooij.com

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
24-hour Monastery, 2015
interior, mixed media, sound installation
Théophile de Bock bridge
thu-sun ((visit with guide only:
sign up at Soledad Senlle Art Foundation thu-sun 1-5 pm
or subscribe via artfoundation@soledad.nl)
every day (retreat for 24 hours:
sign up with short motivation at 24uursklooster@gmail.com)

Anyone who is in need of calm and contemplation in this 24-hour economy can withdraw for 24 hours for free in a room designed by Emmeline de Mooij in a former bridgemaster’s house. Even though this 24-hour monastery is located in the middle of the city, the visitor will be able to cut himself off from the surroundings and his everyday worries. In the space there is just a bed and a mysterious object, to which one can talk, pray or confess as desired. It is connected to a remote control by a cord and resembles a placenta complete with an umbilical cord. Given that no other equipment is present (and cannot be brought along either), communication with the outside world is impossible and the guest can come to himself completely here. The entire space is shrouded in cotton fabric that is painted here and there with friendly colours, so the visitor cannot look outside and must focus on himself. The translucent fabric serves almost like a womb and gives the visitor a sense of safety.

Themes such as femininity, motherhood, care and therapy play a major role in Emmeline de Mooij’s work. She uses various techniques and media, including performance, installations and photography. Typical of her work are the organic splodgy forms, feminine light colours and especially the humour with which she handles the themes in her work. Often the visitor is expected to actively participate in her work. Emmeline de Mooij thus counteracts any sense of a work of art being a static object that is purely meant to be looked at.

Emmeline de Mooij [NL, 1978] studied at the Rietveld Academy in Amsterdam [Fashion, 1998-2002], the School of Visual Arts in New York [Photography, 1999-2010], and Bard College in New York [Fine Arts (ma), 2011-2014]. She was nominated for the Prix de Rome [2013] and for the Volkskrant Art Award [2014].