Leonard van Munster - NL

Nail House, 2015
installatie
bouwplaats aan de Schinkelkade
dagelijks, de hele dag

Scroll down for English

Aan de Schinkelkade heeft jarenlang het verzorgingstehuis de Schinkelhaven gestaan. In 2012 werd het afgebroken zodat er een nieuw zorgcentrum gebouwd kon worden. De bejaarden verhuisden naar een tijdelijk onderkomen, met het idee dat ze weer naar deze locatie konden terugkeren. Anno 2015 zijn de plannen gewijzigd en zal de Schinkelhaven hier niet meer terugkomen.
Midden op dit braakliggende terrein heeft Leonard van Munster een werk gerealiseerd. Op een berg zand staat een huisje waar licht brandt. Het lijkt wel alsof hier een bewoner destijds geweigerd heeft te vertrekken om plaats te maken voor de nieuwbouw, en dat de bouwput rondom deze woning is afgegraven. Dit werk verbeeldt een vorm van protest en verzet, maar ook een verlangen naar geborgenheid en welbehagen.

Leonard van Munster realiseert meestal tijdelijke installaties in de openbare ruimte. De omgeving is een belangrijk onderdeel van zijn werk dat hij veelal speciaal voor een locatie ontwikkelt. Vaak zijn het architectonische bouwsels of situaties die bijna surrealistisch, als in een droom, op een onverwachte plek voorkomen. Voorbeelden zijn een tropische oase onder een Nederlandse snelweg compleet met palmbomen en waterval, een drijvende villa in een vijver en een schip dat midden in het financieel centrum van Amsterdam gestrand is. Het zijn vaak verwezenlijkte verlangens naar geluk; werken met een mooi uiterlijk die echter slechts van een afstand te bezichtigen zijn omdat ze zich achter een hek, of midden in het water, of hoog op een berg bevinden. Het contrast tussen de hoge mate van aantrekkelijkheid en de onmogelijke bereikbaarheid levert een intrigerende spanning op.

Leonard van Munster [NL, 1972] studeerde aan de kunstacademie Constantijn Huygens in Kampen [1988-1989] en de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem [1989-1990], de Rietveld Academie in Amsterdam [1992-1996] en the Parsons School of Art in New York [1994-1995].

www.leonardvanmunster.nl

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Nail House, 2015
installation
construction site at the Schinkelkade
every day and hour

The Schinkelhaven nursing home stood at the Schinkelkade for many years. In 2012 it was taken down so that a new care centre could be built there. The elderly people moved into temporary accommodation, on the understanding that they would be able to return to this location. In 2015 the plans were revised and the Schinkelhaven will no longer return here.
Leonard van Munster has realised a work in the middle of this undeveloped site. On a mound of sand stands a little house with its lights on. It seems as if one of the erstwhile residents has refused to leave to make way for the new construction and the building site has therefore been excavated around this home. This work represents a form of protest and resistance, as well as a yearning for security and well-being.

Leonard van Munster usually realises temporary installations in public space. The environments are an important component of his work, which he primarily devises for a specific location. Often they are architectural structures or situations which surrealistically appear at an unexpected spot, almost as if in a dream. Examples include a tropical oasis, complete with palms and a waterfall set beneath a Dutch motorway, a floating villa on a lake and a ship which has stranded in the financial centre of Amsterdam. These are all actualised yearnings for happiness; works with an attractive appearance which can nevertheless only be viewed from a distance, because they are situated behind a fence, in the middle of a body of water or high on a mound. The contrast between the attractiveness and the sheer inaccessibility generates an intriguing tension.

Leonard van Munster [NL, 1972] studied at the Academy of Art Constantijn Huygens in Kampen [1988-1989] and the Academy of the Arts in Arnhem [1989-1990], the Rietveld Academy in Amsterdam [1992-1996], and the Parsons School of Art in New York [1994-1995].