Isabel Miquel Arques - ES

Music Box, 2015
video- en audio-installatie
Eindpunthuisje – Huis te Vraag
don-zon 13-18 uur

Verborgen achter een haag van groene struiken, bevindt zich de begraafplaats Huis te Vraag die niet meer in gebruik, maar nog wel te bezoeken is. De grafstenen zijn nu overwoekerd met klimop en andere planten. Midden in de stad is het een groene oase van rust en lijkt het wel alsof de tijd hier stilstaat. Het heden en verleden vloeien er samen. Vragen over leven en dood, schoonheid en vergankelijkheid worden hier opgeroepen. Isabel Miquel Arques liet zich inspireren door de sfeer van Huis te Vraag. Zij vergelijkt deze begraafplaats met een muziekdoosje waar diepe emoties verstopt blijven onder de deksel die slechts af en toe geopend wordt.

Het Eindpunthuisje bij Museumtramlijn fungeert tijdens KadS als een muziekdoos met daarin een impressie van Huis te Vraag door Isabel Miquel Arques. Als de bezoeker de toegangsdeur tot de wachtruimte opent, is het alsof hij eigenlijk een muziekdoos openmaakt. Binnenin wordt er doorlopend een audio- en videowerk afgespeeld; in een muziekcompositie zijn geluiden van de stad en Huis te Vraag te horen, die tezamen met de geprojecteerde videobeelden op deze begraafplaats zijn opgenomen. Bezoekers worden middels het werk meegenomen op een mentale reis naar Huis te Vraag. Deze verborgen locatie wordt zo onthuld evenals eventuele verborgen vragen en gevoelens die zo’n locatie oproept.

Isabel Miquel Arques fotografeert meestal op locatie, al improviserend en werkend met de ingrediënten die zij daar aantreft. Zij maakt vooral portretten, maar ook stillevens en landschappen. Van belang vindt zij het om de sfeer in een foto te vatten. Haar foto’s zijn niet in een stijl gemaakt, maar worden wel gekenmerkt door de zachte tonen, het natuurlijke licht en de poëtische uitstraling.

Isabel Miquel Arques [ES, 1963] woont en werkt in België. Als autodidact fotograaf is zij al jaren werkzaam en wordt zij vertegenwoordigd door Ingrid Deuss Gallery in Antwerpen.

www.isabelmiquelarques.com

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Music Box, 2015
video and audio installation
Eindpunt-house – Huis te Vraag
thu-sun 1-6 pm

Concealed behind a hedge of green shrubs lies the Huis te Vraag cemetery, which is no longer in use but can still be visited. The tombstones have become overgrown with ivy and other plants. It is a green oasis of calm in the middle of the city and it really seems as if time stands still here. Present and past flow together there. It raises questions about life and death, beauty and transience. Isabel Miquel Arques took the atmosphere of Huis te Vraag (House of the Question) as her fount of inspiration. She compares this cemetery with a music box where deep emotions remain put away under the lid, and which is only opened occasionally.

During KadS, the Museum Tramline’s Eindpunt-house (Terminus hut) functions like a music box that contains an impression of Huis te Vraag by Isabel Miquel Arques. When the visitor opens the door to the waiting room, it is as if he is actually opening a music box. Within, there is an audio and video installation on a continuous loop; a musical composition integrates sounds of the city and Huis te Vraag that were recorded at the cemetery together with the projected video images. This work takes visitors on a mental journey to Huis te Vraag, unveiling this hidden location as well as any hidden questions and feelings that such a place evokes.

Isabel Miquel Arques primarily shoots photographs on location, improvising and working with the ingredients she encounters there. These are chiefly portraits, but still-lifes and landscapes as well. She feels it is important to capture the atmosphere in a photo. Her photos are not in one particular style, though they are characterised by soft tones, natural light and their poetic nature.

Isabel Miquel Arques [ES, 1963] lives and works in Belgium. She has been working as a self-taught photographer for many years and is represented by Ingrid Deuss Gallery in Antwerp.