Michiel van Nieuwkerk - NL

Hidden Portraits, 2014/2015
fotografie, laser-cut, mixed media
Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-18 uur

Scroll down for English

Al sinds zijn studie fotografeert Michiel van Nieuwkerk mensen. Zijn specialisme is dan ook het fotoportret dat hij veelvuldig in opdracht voor kranten en tijdschriften maakt. Door te streven naar het perfecte portret, zijn de foto’s steeds soberder geworden. Kenmerkend voor zijn fotografie is de basale beeldtaal; met zo weinig mogelijk middelen worden de portretten in zijn studio gemaakt. Iedere persoon wordt voor een neutrale effen achtergrond uitgelicht door slechts een lamp, en puur zonder opsmuk, in een paar foto’s vastgelegd. De laatste jaren zijn de portretten zo vereenvoudigd dat ze op veredelde pasfoto’s lijken.

De zoektocht naar het perfecte fotoportret heeft recentelijk geresulteerd in een grote stap binnen zijn werk. De geportretteerden zijn niet langer herkenbaar. Het meest ultieme portret overstijgt namelijk het persoonlijke en heeft een universeel uiterlijk. Gefascineerd door de ruimte achter het oppervlak van de foto, besloot hij het gelaat op de foto weg te snijden. Wat bevindt zich onder het oppervlak van het fotopapier, maar vooral ook wat gaat er schuil achter de façade van het gezicht? De diepere lagen in het portret zijn blootgelegd door de foto te ontleden. Tegelijkertijd is het vrijgekomen gat opgevuld met een ruimtelijke abstracte vorm die als een masker het gezicht bedekt. Juist de ondefinieerbare abstractie biedt ruimte om er verschillende invullingen aan te geven en voorziet het portret van een anoniem, universeel karakter. Tijdens KadS exposeert Michiel van Nieuwkerk voor het eerst dit autonome werk.

Michiel van Nieuwkerk [NL, 1964] studeerde aan de Academie voor Fotografie in Den Haag [1986-1990]. Sindsdien fotografeerde hij vooral portretten voor kranten en bladen als Het Parool en Vrij Nederland. In 2011 nam hij het initiatief voor de filmserie Hollandse Meesters in de 21e eeuw waarbij hedendaagse kunstenaars geportretteerd werden door onder andere Michiel van Nieuwkerk zelf.

www.michielvannieuwkerk.nl

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Hidden Portraits, 2014/2015
photography, laser-cut, mixed media
Soledad Senlle Art Foundation
thu-sun 1-6 pm

Michiel van Nieuwkerk has been photographing people ever since he was a student. His speciality is indeed the photographic portrait, which he frequently produces on commission for newspapers and magazines. In his pursuit of the perfect portrait, the photos have become increasingly pared down. Characteristic of his photography is the basic visual idiom; the portraits are shot in his studio using as few extraneous means as possible. Every subject is captured in front of a neutral, plain backdrop lit by nothing but a lamp, pure without adornment, in just a couple of photos. In recent years the portraits have become so reduced that they resemble refined passport photos.

The quest for the perfect photographic portrait recently resulted in him taking a major step in his work. The people portrayed are no longer recognisable. The ultimate portrait transcends the personal and has a universal appearance. Fascinated by the space behind the photo’s surface, he decided to cut away the face in the photo. What is to be found beneath the paper’s surface, but above all what is hidden behind the façade of the face? The portrait’s deeper layers are laid bare by dissecting the photo. At the same time the excised hole is filled with a spatial, abstract form that covers the face like a mask. This intangible abstraction offers the leeway to attribute various interpretations and gives the portrait an anonymous, universal character. Michiel van Nieuwkerk is exhibiting this autonomous work for the first time during KadS.

Michiel van Nieuwkerk [NL, 1964] studied at the Academy for Photography in The Hague [1986-1990]. Since then he has primarily produced portraits for newsmagazines such as Vrij Nederland and Het Parool newspaper. In 2011 he took the initiative for the film series Dutch Masters in the 21st Century, which involved contemporary artists being portrayed by among others Michiel van Nieuwkerk.