Jeroen van Loon - NL

Cellout.me, 2015
installatie, website
Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-18 uur

Scroll down for English

Wat is de waarde van het DNA van een persoon? Mogen deze gevoelige privé-data zomaar verkocht worden en is het mogelijk om mede-eigenaar van iemands DNA-data te worden? Zo ja, wat betekent dat voor de privacy van degene die zijn DNA afgeeft en wat betekent dit voor zijn familie? In het DNA liggen namelijk de meest persoonlijke gegevens opgeslagen, het is de drager van erfelijke informatie. De techniek om DNA uit te lezen, wordt steeds gemakkelijker, sneller, goedkoper en toegankelijker. Wat zijn de ethische, financiële en sociale gevolgen als deze unieke privé-data verhandeld worden, op internet terechtkomen en openbaar zijn voor bedrijven en andere organisaties?

Het kunstproject Cellout.me onderzoekt al deze vragen. Speciaal voor KadS heeft Jeroen van Loon niet alleen zijn DNA-data tentoongesteld; hij biedt ze zelfs te koop aan! Hiertoe heeft hij zijn bloed afgegeven om in het Erasmus MC zijn DNA te laten uitlezen. In een serverkast is zijn volledige DNA-sequentie van laboratorium kwaliteit ter grootte van 380 GB opgeslagen en middels een beeldscherm te bekijken. Daarnaast worden foto’s, gemaakt door Erik Borst, van de bezoeken aan het laboratorium en antwoorden van diverse professionals op de vraag wat de waarde van persoonlijke DNA-data is, gepresenteerd. Via de website www.cellout.me wordt zijn DNA publiekelijk geveild. Hier kan men een serieus bod uitbrengen teneinde mede-eigenaar van dit DNA te worden. De koper van dit kunstwerk zal het meest ultieme zelfportret van de kunstenaar verkrijgen.

In eerder werk bestudeerde Jeroen van Loon de impact van internet en digitale cultuur op het dagelijkse leven en denken over privacy.

Jeroen van Loon [NL, 1985] studeerde aan de HKU in Hilversum [Digital Media Design, 2006-2010], de HKU/The Open University, UK [European Media Master of Arts (ma), 2010]. Hij hield TEDx-talks in Nederland [2012/2014], werd genomineerd voor de Designers & Artists 4 Genomics Award [2012] en won de European Youth Award [2012].

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Cellout.me, 2015
installation, website
Soledad Senlle Art Foundation
thu-sun 1-6 pm

What is the value of someone’s DNA? Can these sensitive private data simply be sold and is it possible to become the co-owner of someone else’s DNA data? In that case, what does this mean for the privacy of whoever hands over his DNA, and what does this mean for his family? DNA is the storehouse of the most personal data, the vector of hereditary information. The technique of reading out DNA is becoming easier, quicker, cheaper and thus more accessible. What are the ethical, financial and social consequences if this unique private data are traded, end up on the internet and are available to businesses and other organisations?

The Cellout.me art project investigates all these questions. Specially for KadS, Jeroen van Loon is not only exhibiting his DNA data; he is actually offering it for sale! He has given his blood to the Erasmus MC to have his DNA read out. His complete DNA sequence to laboratory standards of 380 GB has been stored on a server, and it can be consulted via a screen. He is also presenting photos of his visits to the genetic laboratory, taken by Erik Borst, and the responses of various professionals to the question of what value personal DNA data actually possesses. His DNA will be publicly auctioned via the www.cellout.me website, where people can place a serious bid in order to become joint owner of this artist’s DNA. The purchaser of this artwork will become the owner of the artist’s ultimate self-portrait.

In earlier work Jeroen van Loon examined the impact of internet and digital culture on daily life and our thinking about privacy.

Jeroen van Loon [NL, 1985] studied at the HKU in Hilversum [Digital Media Design, 2006-2010] and the HKU/The Open University, UK [European Media Master of Arts (ma), 2010]. He has given TEDx talks in the Netherlands [2012/2014], was nominated for the Designers & Artists 4 Genomics Award [2012], and won the European Youth Award [2012].
www.jeroenvanloon.com