Roos Groothuizen - NL

The Consulate of Google, 2015
interactieve installatie
Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-18 uur

Scroll down for English

Wat weet Google over jou? En klopt het beeld dat dit internetbedrijf van jou heeft? Bij The Consulate of Google van Roos Groothuizen kan eenieder met een Gmail-account zijn smartphone of tablet laten doorzoeken op zijn eigen verborgen online identiteit. Dit dataprofiel werkt bijna hetzelfde als een paspoort. Beide zijn strikt persoonlijk en verlenen toegang tot diverse locaties. Bij dit consulaat kunnen bezoekers inzicht krijgen in hun online dataprofiel en een Google-paspoort laten maken waarin gegevens zijn opgenomen als geslacht, leeftijdsgroep, talen en interesses. Het internet-paspoort wordt geprint en kan na een korte wachttijd bij het consulaat worden opgehaald. De gegevens zijn in zulke kleine lettertjes afgedrukt dat ze met het blote oog niet te lezen zijn. Pas onder een microscoop worden de privé-gegevens beetje bij beetje onthuld.

Eenieder die zich op internet begeeft, laat door zijn zoekgedrag onbewust gegevens achter die door internetbedrijven zoals Google verzameld worden. Zoekmachine Google is in feite een verkapt advertentiebedrijf dat inkomsten verwerft door zoveel mogelijk advertenties te plaatsen op websites. Google probeert te achterhalen wat de interesses van iemand zijn, zodat het speciaal op de persoon gerichte advertenties kan aanbieden. Het resultaat is dat internetgebruikers onbewust gevangen raken in een bubbel en alleen maar geconfronteerd worden met dingen die ze al kennen en weten.

Als grafisch ontwerper is Roos Groothuizen geïnteresseerd in hoe informatie verzameld en afgegeven wordt door journalisten, de media en met name internet. Het is niet altijd even duidelijk wat er wordt achtergehouden en niet zichtbaar wordt gemaakt. De laatste twee jaar heeft zij vooral visuele filters in de media onderzocht en deze blootgelegd.

Roos Groothuizen [NL, 1992] studeerde aan de KABK in Den Haag [Grafisch Ontwerp, 2010-2015] en het Sandberg Instituut in Amsterdam [Design (ma), 2015-2017].

www.roos.gr

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
The Consulate of Google, 2015
interactive installation
Soledad Senlle Art Foundation
thu-sun 1-6 pm

What does Google know about you? And is this internet company’s impression of you correct? At Roos Groothuizen’s
The Consulate of Google, everyone with a Gmail-account can have his or her smartphone or tablet searched to find his or her hidden online identity. This data profile works almost the same as a passport. Both are strictly personal and provide access to various locations. Visitors to the consulate can gain insight into their online data profile and have a Google passport produced that contains data such as gender, age group, languages and interests. The internet passport is printed out and can be picked up from the consulate after a short wait. The details are printed in such a small typeface that with the naked eye they are illegible. The private data are only gradually revealed when viewed under a microscope.

Everybody who uses the internet, unwittingly leaves behind a trail of data because of their search behaviour. This is gathered by internet companies such as Google. The Google search engine is actually a veiled advertising company that generates income by placing as many adverts as possible on websites. Google tries to discern someone’s interests, so that it can offer personally tailored adverts. The result is that internet users unconsciously become trapped in a bubble and are confronted with nothing but things that they are already familiar with or know.

As a graphic designer Roos Groothuizen is interested in how information is gathered and divulged by journalists, the media and internet in particular. It is not always obvious what is held back and therefore remains invisible. Over the last two years she has primarily been researching visual filters in the media and uncovering how these are employed.

Roos Groothuizen [NL, 1992] studied at the KABK in The Hague [Graphic Design, 2010-2015] and the Sandberg Institute in Amsterdam [Design (ma), 2015-2017].