Olivier de Sagazan - FR

Voir Derrière, 2015
decor en registratie van de openingsperformance
Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-18 uur

Scroll down for English

Olivier de Sagazan combineert in zijn werk meerdere materialen en disciplines. Hij is tegelijkertijd schilder, beeldhouwer en performer. Sinds 2001 werkt hij aan de serie performances Transfiguration waarbij hij met verf en klei lagen op zijn lichaam aanbrengt totdat er een levende sculptuur ontstaat. Zijn ogen, gelaat en lijf worden feitelijk verstopt onder de materie. Tijdens de performance boetseert hij zijn lichaam in diverse gedaanten. Hij transformeert als het ware in andere persoonlijkheden, verandert soms in een vrouw of zelfs een vogel. Langzaam graaft hij in zijn ziel en legt identiteiten bloot die meestal verborgen blijven. Met zijn werk zoekt hij naar het wezen van de mens, naar het antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’.

Voor de opening van KadS ontwikkelde Olivier de Sagazan een nieuwe performance met klei, verf en zijn lichaam en geest als drager. Daarbij gaat hij op zoek naar de verborgen plekken in zichzelf en ons allemaal. Hij tracht de latente identiteiten die onder het oppervlak schuilgaan, te bevrijden. Het voormalige Huis van Bewaring dient als toepasselijk podium voor het vrijlaten van hetgeen eerst gevangen zat.

Olivier de Sagazan [CG/FR, 1959] werd geboren in Congo-Brazzaville maar woont en werkt in Frankrijk. Hij studeerde aan de Universiteit van Rennes [Biologie, 1979-1984]. Hij is ruim 20 jaar werkzaam als beeldend kunstenaar en vergaarde internationale roem met zijn fysieke performance-reeks Transfiguration die hij over de hele wereld heeft uitgevoerd.

www.nefdesfous.free.fr/

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Voir Derrière, 2015
scene and registration of performance at the opening
Soledad Senlle Art Foundation
thu-sun 1-6 pm

Olivier de Sagazan combines several materials and disciplines in his work. He is simultaneously a painter, sculptor and performer. Since 2001 he has been working on the Transfiguration series of performances, which involves him applying paint and clay to his body until he becomes a living sculpture. His eyes, face and body actually end up being concealed beneath the material. During the performance he moulds his body into various guises, transforming himself into different personalities, sometimes metamorphosing into a woman or even a bird. He gradually digs into his soul and lays bare identities which usually remain hidden. With his work he is searching for the essence of humankind, for the answer to the question: ‘who am I?’

For the opening of KadS, Olivier de Sagazan has devised a new performance with clay, paint and his body and mind as vector. In the process he goes in search of the hidden places within himself and all of us. He tries to free the latent identities which are concealed underneath the surface. The former prison serves as an appropriate stage for the release of what originally was kept inside.

Olivier de Sagazan [CG/FR, 1959] was born in Brazzaville, Congo, but lives and works in France. He studied at the University of Rennes [Biology, 1979-1984]. He has been working as an artist for more than 20 years and garnered international renown with his physical performance series Transfiguration, which he has enacted all over the world.