Virginie Dubois - FR

Dust and Noise - Ballad along the Schinkel, 2015
geluidscompositie, plattegrond
Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-18 uur

Scroll down for English

Geluid en ruimte zijn de materialen waarmee Virginie Dubois werkt. Het resulteert in soundscapes, geluidsinstallaties en recentelijk audiotours. Haar werk richt zich voornamelijk op het bewustmaken en laten ervaren van geluiden die van nature in een omgeving bestaan. Dit kunnen geluiden in een gebouw zijn, in het lichaam van de mens zelf, maar ook de geluiden buiten in de natuur of in de stad. Pas als men de tijd neemt en echt aandacht schenkt aan zijn omgeving door goed te luisteren, is het mogelijk om geluiden te ontdekken die eerst niet opvielen. Audiotours van Virginie Dubois voeren bezoekers langs meerdere locaties waar diverse geluiden te horen zijn. Middels een plattegrond of aanwijzingen ter plekke, richt zij de aandacht en oren van de luisteraars op specifieke geluiden. Tijdens het parcours wordt zo langzaam een muzikale compositie opgebouwd.

Op de opening van KadS begeleidt Virginie Dubois de bezoekers op een live audiotour langs de KadS-route om te luisteren naar bijzondere stadsgeluiden. Dit luisterpad is ook na de opening middels een plattegrond zelf te volgen. De geluiden zijn met het blote oor live te horen. Daarnaast componeerde zij een soundscape die de verborgen geluiden in de Schinkelbuurt weergeeft. Met speciale apparatuur heeft zij fascinerende tonen en ritmes van onder andere elektromagnetische velden in de stad ontdekt en opgenomen die normaal niet hoorbaar zijn. Tezamen met de poëtische klanken onder water, de resonantie van tramrails en andere stadsgeluiden, is een compositie gemaakt die de verborgen stedelijke symfonieën op de KadS-route onthult.

Virginie Dubois [FR, 1977] woont en werkt zowel in Frankrijk als in Nederland. Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag [2011-2013], de KABK in Den Haag [ArtScience (ma), 2011-2013], het Sandberg Instituut in Amsterdam [Design (ma), 2012-2014].

www.virginiedubois.com

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Dust and Noise - Ballad along the Schinkel, 2015
sound composition, map
Soledad Senlle Art Foundation
thu-sun 1-6 pm

Virginie Dubois works with sound and space as material to create soundscapes, sound installations and most recently, audio tours. In her work, she concentrates primarily on raising the listeners’ aural awareness, and their experience of sound, which naturally occurs in a particular environment. These might be the sounds of a building, within the human
body, or ambient sounds in the midst of nature or in the city.
It is only when one takes the time to devote true attention to one’s surroundings by listening intently, that it becomes possible to discover sounds that initially go unnoticed. Audio tours by Virginie Dubois lead the visitor along various locations to hear a diversity of sounds. By means of a map or instructions, the attention and ears of listeners are focused on specific sounds. Along the way, the sounds gradually build into a musical composition.

At the opening of Kads, Virginie Dubois will guide visitors on a live audio tour to listen to special urban sounds along the
KadS-route. After the opening one can follow this listening path by means of a map. The sounds can be heard live with the naked ear. She also composed a soundscape that reveals the hidden sounds in the Schinkel neighbourhood. With specific equipment she discovered and recorded the fascinating tones
and rhythms of for example electro-magnetic fields in the city
that are normally not audible. Together with the poetic sounds under water, the resonance of tramways and other urban sounds, the composition enlightens and discloses some of the hidden city symphonies that surround the KadS-route.

Virginie Dubois [FR, 1977] lives and works in France as well as the Netherlands. She studied at the Royal Conservatory in The Hague [2011-2013], the KABK in The Hague [ArtScience (ma),
2011-2013], and the Sandberg Institute in Amsterdam [Design
(ma), 2012-2014].