go eun im


NEDERLANDSE COCAÏNEFABRIEK, 2011

NL
De Zuid-Koreaanse kunstenaar Go Eun Im heeft zich voor haar bijdrage aan Kunst aan de Schinkel laten inspireren door de Nederlandsche Cocaïnefabriek. De vroeg 20e eeuwse fabriek, gevestigd op de hoek van de Eerste Schinkelstraat en de Schinkelkade, produceerde van in Nederlands-Indie geteelde cocaplanten, cocaine voor medicinale-, militaire- en recreatieve doeleinden. Terwijl de activiteiten niet publiekelijk naar buiten werden gebracht, groeide de fabriek in 1910 uit tot de grootste ter wereld. Niet lang daarna werd de fabriek verplaatst vanwege explosieve groei en verdere uitbreiding.

Im is gefascineerd dat er ooit een officiële fabriek in Amsterdam stond die deze nu zeer verboden middelen produceerde. Weinig mensen in Amsterdam en in de Schinkelbuurt zijn op de hoogte van deze historische feiten. De kunstenaar heeft grondig onderzoek gedaan naar de verhalen en beelden uit historische publicaties en archieven. Deze vormen de bronnen voor haar project voor Kunst aan de Schinkel. Door te spelen met beeldvorming in communicatie, representatie en compilatie van objecten wil ze de geschiedenis van de fabriek weer doen herleven en de bezoeker op het verkeerde been zetten. De informatie uit het verleden wordt als het ware getoetst aan de visie van nu.

Go Eun Im [Sangchen,1981] heeft haar opleiding genoten aan de Yonsei University, Graduate School of Communication and Art [MFA in Media Art] in Seoul. In 2008/2009 was zij artist in residence aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Go Eun Im woont in Amsterdam en exposeert in binnen- en buitenland. In 2010 won zij de publieksprijs van The NEW MEDIA AWARD of the Liedts-Meesen Foundation, Update III, in Gent, België.

EN
For her contribution to the Kunst aan de Schinkel project, the South Korean artist Go Eun Im was inspired by the Dutch Cocaine Factory [Nederlandsche Cocaïnefabriek]. The early 20th century factory, situated on the corner of the Eerste Schinkelstraat and the Schinkelkade, produced cocaine for medicinal, military and recreational purposes from coca plants cultivated in the Dutch East Indies. Even though the factory’s activities were not made public knowledge, it had managed to develop into the world’s largest factory by 1910. Not long afterwards, the factory was relocated to accommodate its explosive growth and enable further expansion.

Im is fascinated that there was once an official factory in Amsterdam that produced, what are now, prohibited drugs. Few people living in Amsterdam and in the Schinkel area are aware of these historical facts. The artist has carried out thorough research into stories and images from historic publications and archives, which have formed the source for her project for Kunst aan de Schinkel. By playing with the image in communication, representation and compilation of objects, Go Eun Im aims to revive the history of the factory and to put visitors on the wrong track. The information from the past will certainly be tested against today’s view.

Go Eun Im [Sangchen, 1981] studied at the Yonsei University, Graduate School of Communication and Art [MFA in Media Art] in Seoul, and was artist in residence at the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam in 2008/2009. Go Eun Im lives in Amsterdam and exhibits in the Netherlands and abroad. In 2010, she won the public award: The NEW MEDIA AWARD of the Liedts-Meesen Foundation, Update III, in Ghent, Belgium.

www.imgoeun.kr