christina della giustina & cees de boer


AAN DE BOMEN LANGS DE KADE, 2011

NL
Voor Kunst aan de Schinkel gaan Christina Della Giustina en Cees de Boer een samenwerking aan in de vorm van een performance met voordrachten uit een specifiek voor deze manifestatie gemaakt boek. Della Giustina schreef het werk ‘Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus’ [zwarte els, haagbeuk en esdoorn], dat gaat over de bomen langs de Sloter- en Schinkelkade. In dit project zijn de bomen de kunstenaars, want zij waren de gidsen die leidden tot het ontstaan van het werk. Het boek omvat de relaties tussen de eco-fysiologische processen in de bomen en de creatieve processen van de samenwerkende partners. Tijdens de performance worden in dialoogvorm delen uit het boek door Della Giustina en De Boer voorgedragen. De één reciteert vanaf de kade naar een boot op het water en de ander van de boot naar de kade, zo spreken zij de bomen toe. Het boek [editie 2] is op aanvraag te koop in Soledad Senlle Gallery.

Christina Della Giustina [Schaffhausen, Zwitserland, 1965] woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en linguïstiek in Zürich en nieuwe media aan de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Zij presenteerde haar werk in internationale solo- en groepstentoonstellingen o.a. in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Groot- Brittannië, Zwitserland, Canada en China. Sinds 2000 doceert zij digitale media aan de Faculteit beeldende kunst en vormgeving van de HKU in Utrecht.
www.dg-c.org

Cees de Boer [Den Haag, 1955] studeerde Nederlands, Literatuurwetenschap en Filosofie en promoveerde in 1995 over de collageromans van Max Ernst. Hij is freelance publicist en tentoonstellingsmaker. Kunstenaars waar hij intensief mee samenwerkt zijn o.a. Sjoerd Buisman, herman de vries en Ulay. Een filosofische studie van het werk van herman de vries is in voorbereiding. Tevens is hij actief als acteur en zanger.

EN
For the Kunst aan de Schinkel project, Christina Della Giustina and Cees de Boer have collaborated in the form of a performance, reciting from a book made specifically for the event. Della Giustina wrote the book 'Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus' [black alder, hornbeam and sycamore] about the trees along the Sloterkade and Schinkelkade quays. In this project the trees are the artists as they were the guides who led to the work’s creation. The book deals with the relations between the eco-physiological processes in the trees and the creative processes of the collaborating artists. Della Giustina and De Boer will recite parts of the book as a dialogue during the performance. One will recite from the quay to a boat on the water and the other will recite from the boat to the quay, in this way addressing the trees. The book [editie 2] is available for sale, on request, at the Soledad Senlle Gallery.

Christina Della Giustina [Schaffhausen, Switzerland, 1965] lives and works in Amsterdam. She studied Philosophy, Art History and Linguistics in Zürich and New Media at the Jan van Eyck Academie in Maastricht. She has presented her work in international solo and group exhibitions in countries such as the Netherlands, Belgium, France, Italy, the UK, Switzerland, Canada and China. She has been teaching Digital Media at the Visual Arts and Design faculty of the HKU in Utrecht since 2000.
www.dg-c.org

Cees de Boer [The Hague, 1955] studied Dutch, Literary Theory and Philosophy and obtained his doctorate in 1995 on the collage novels of Max Ernst. He is a freelance publicist and exhibition organiser and has worked with an array of artists including Sjoerd Buisman, herman de vries and Ulay. He is currently preparing a philosophical study of the work of herman de vries and also performs as an actor and singer.

*ON THE TREES ALONG THE QUAY