Agenda

Scroll down for English

9|11|15

Verlenging vertoning van Places of Disappearance, Havenstraat terrein van Lucia Luptáková en Nail House, bouwterrein Schinkelkade van Leonard van Munster. Tijdens de donkere dagen.

8|11|15

Finissage KadS
15-19 uur, Sloterkade 171, Amsterdam

Programma:
15.00 Welkomstwoord van Marisol Ferradás, curator KadS
15.30 Performance van Ester Natzijl: Who is Whom Ceci n’est pas de deux, een duet tussen een vrouw en haar angsten en verlangens
16:00 Ontdek je Google identiteit met Roos Groothuizen Consulate of Google
16.30 Rondleidingen langs de kunstprojecten
18.00 Bezoek aan de Zeilbrug-kelder met een installatie van Ola Lanko [alleen toegankelijk met gids]

2|11|15 - 5|11|15

Rondleidingen voor vluchtelingen Havenstraat

5|10|15 - 1|11|15

Rondleidingen voor scholieren (o.a. Nicolaas, Calland, Hervormd Lyceum en Southhampton Solent University, GB)

27|09|15 - 08|11|15

Openingstijden KadS

U kunt Kads bezoeken tot 8 November van do t/m zon 13-18 uur. Of aanmelden voor een gratis rondleiding met gids langs afgesloten locaties: artfoundation@soledad.nl

18|10|15

DNA-debat - CELLOUT.ME

Moderator: Lucas Evers, hoofd van Waag Society's Open Wetlab

Sprekers: Jeroen van Loon, kunstenaar Cellout.me, André Uitterlinden, professor Complex Genetics, Erasmus MC, Eline Bunnik, postdoc researcher, Medical Ethics, Erasmus MC, Nart Wielaard, journalist Big Data, Nieuwe Media

27|09|15 - 08|11|15

24-uurs Klooster

Heb je behoefte aan een moment van bezinning? Raast het leven te snel voorbij en zou je even stil willen staan? Geef je dan op voor het 24-uurs Klooster: 24uursklooster@gmail.com
Het 24-uurs Klooster is een door kunstenaar Emmeline de Mooij vormgegeven kamer in het Theophile de Bockbrug-wachtershuisje (tegenover café Gent aan de Schinkel). Je kunt de kamer kosteloos voor 24-uur boeken in de periode tot en met 8 nov 2015. De enige voorwaarde is dat je je telefoon van te voren inlevert bij Soledad Senlle Art Foundation en dat je in het klooster gedurende 24 uur blijft. De kamer bevat slechts een matras, een toilet en een kraan voor koud water. Je moet je eigen slaapzak en eten meenemen.

----------------------------------------
ENGLISH
----------------------------------------

9|11|15

Extended viewing of Places of Disappearance, an installation by Lucia Luptáková in the Havenstraat area and Nail House, a sculpture by Leonard van Munster at the construction site along the Schinkelkade, during the dark days.

8|11|15

Finissage KadS
Sunday 8 Nov 15-19 hrs, Sloterkade 171 Amsterdam

Programme:
15.00 Welcome by Marisol Ferradás, curator KadS
15.30 Performance by Ester Natzijl:
Who is Whom – Ceci n’est pas de deux, a duet between a woman and her fears and desires
16:00 Discover your Google-identity with Roos Groothuizen at the Consulate of Google
16.30 Guided tours along the art projects
18.00 Visit to the art project of Ola Lanko at the Zeilbrug basement [with guide only]

2|11|15 - 5|11|15

Guided tours for refugees Havenstraat

5|10|15 - 1|11|15

Guided tours for schools (a.o. Nicolaas, Calland, Hervormd Lyceum and Southhampton Solent University, UK)

27|09|15 - 08|11|15

Openinghours KadS

You can visit KadS until 8 November from thu - sun 13-18 hrs. Or sign up for a free guided tour at: artfoundation@soledad.nl

18|10|15

DNA-debat - CELLOUT.ME

Moderator: Lucas Evers, head of Waag Society's Open Wetlab

Speakers: Jeroen van Loon, artist Cellout.me André Uitterlinden, professor Complex Genetics, Erasmus MC, Eline Bunnik, postdoc researcher, Medical Ethics, Erasmus MC, Nart Wielaard, journalist Big Data, New Media

27|09|15 - 08|11|15

24-hour Monastery

Do you need a moment of reflection? You might find that everything rushes by too quickly and you need time to stand still. You can sign up for the 24-hour Monastery at: 24uursklooster@gmail.com . The 24-hour Monastery is a room designed by artist Emmeline de Mooij and situated at the Theophile the Bockbridge guardhouse (opposite café Gent aan de Schinkel). You can book the room free of charge for 24 hours till 8 nov 2015. The only condition is that you leave your phone at Soledad Senlle Art Foundation and that you remain in the monastery for the full 24 hours. The room includes nothing except a bed, a toilet and a tap for cold water. You have to bring your own bedding and food.